• slide
 • slide

Savjetovanje i sudjelovanje u pripremi projekta

 • Pružanje usluga dizajniranja procesa
 • Podrška projektantima pri aplikacijama tehnologije
 • Kombiniranje jedinstvenih tehnoloških rješenja
 • Revizija i stručno mišljenje idejnog i tehnološkog projekta

Cilj suradnje u korist naručitelja :

 • Smanjenje troškova kapitala
 • Smanjenje operativnih troškova
 • Korekcije i prilagodbe tehnologije u svrhu smanjenja veličine uređaja
 • Ispunjavanje strogo propisanih zakonskih regulativa
 • Učinkovito smanjenje količine biomase

Projektiranje

 • Hidraulički i tehnološki proračuni
 • Dimenzioniranje uređaja
 • Revizija i stručno mišljenje pregledne situacije UPOV-a
 • Stručno mišljenje - postojeće stanje;
 • Stručno mišljenje - planirano stanje;
 • Stručno mišljenje - Situacija UPOV-a, prikaz postojećih i planiranih građevina UPOV-a na posebnoj geodetskoj podlozi
 • Izrada elaborata za zaštitu okoliša uz zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Hidrauličko-tehnološke sheme:

 • Hidrauličko-tehnološka shema toka otpadne vode
 • Hidrauličko-tehnološka shema toka mulja

Puštanje u pogon

 • Puštanje u pogon UPOV-a
 • Kontrola rada i monitoring UPOV-a
 • Izrada svih stručnh podloga za rad UPOV-a 
 • Priručnici za održavanje i upravljanje uređaja za obradu otpadnih voda